Vuokraus: Miika Laakso, miika.laakso@spatium.fi / 040 547 7160

Vastuullisuus

Vastuullinen ja kestävän kehityksen toiminta ovat Spatium Toimitilojen arvoja ja ne pyritään huomioimaan kaikessa toiminnoissamme mahdollisimman kattavasti.

Mittaamme, raportoimme ja kehitämme vastuullisuuttamme jatkuvasti. Seuraamme mm. hiilijalanjäljen kokoa, energian ja vedenkulutusta, sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain.

Kohti hiilineutraalisuutta

Pyrimme kohti hiilineutraalisuutta ja tavoitteena on olla täysin hiilineutraali yritys vuonna 2025. Pienensimme hiilijalanjälkeämme viime vuonna 18% ja vuonna 2022 lähes 66%, iso osa huimasta pudotuksesta tulee vihreään kaukolämpöön siirtymisestä kaikissa kiinteistöissämme.

202320222021
Hiilijalanjälki (t CO2ekv)653,7794,42 316,9
Hiilijalanjälkimuutos (%)-18%-65,7%

Vastuullisuutemme tunnuslukuja

Asiakastyytyväisyys

202320222021202020192018
Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1–6)5,15,04,84,44,13,8

Henkilöstö

202320222021
Henkilöstön lukumäärä665

Ympäristövastuullisuus

202320222021
Kierrätysaste (%)72%66%57%
Jätteiden kokonaismäärä (tonnia)121 197100 296129 540

Ekokompassi-sertifikaatti

Vastuullisten toimintatapojen ja mittareiden määrittelyyn otimme avuksi Ekokompassi-ympäristösertifikaatin järjestelmän. Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Spatium Toimitiloille helmikuussa 2022. Sertifikaatin saaminen ja voimassa pitäminen edellyttää mittaamista ja raportointia sekä jatkuvaa oman toiminnan kehittämistä ja sen vuoksi olemme laatineet myös oman ympäristövastuuohjelman syksyllä 2021.

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja vastaa muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä; Ecolighthouse (Norja) Miljödiplom (Ruotsi), Key2Green ja Planmiljo (Tanska).

Spatium Toimitilojen Ympäristövastuun painopisteet

Jätehuolto ja kierrätys

  • Tavoitteena vähentää vuokralaisten tuottaman sekajätteen määrää tarjoamalla jätelain mukaiset jäteastiat ja kannustamalla kierrätykseen.
  • Kaikkiin kiinteistöihin hiilineutraali jätehuolto vuonna 2025.

Energiatehokkuus ja uusitutuva energia

  • Siirrytään vihreään sähköön 2025.
  • Tavoitteena pienentää ostosähkön määrää optimoimalla tilojen energiatehokkuutta.
  • Uusitaan kiinteistöjen valaisintekniikkaa LED-valaistuksiksi remontointitarpeiden yhteyksissä.
  • Lisätään aurinkopaneelien ja aurinkoenergian käyttöä kiinteistökohtaisten investointisuunnitelmien yhteyksissä.
  • Optimoidaan tilojen kaukolämmön kulutusta tekemällä kiinteistökohtaisia lämpötilojen säätöjä nykyisillä käytettävissä olevilla lämmönsäätelyjärjestelmillä ja huomioimalla tiloissa tapahtuvan toiminnan asettamat vaatimukset.
  • Hiilineutraali kaukolämpö otettiin käyttöön kaikissa kohteissa vuoden 2022 alusta alkaen.

Vastuulliset hankinnat

  • Pyritään lisäämään vastuullisten toimijoiden määrää sopimushankinnoissa.
  • Kehitetään vastuullisuuskriteereitä alihankinnan arvoketjuun.
Jaa somessa: